Deformite Cerrahisi

DEFORMİTE CERRAHİSİ

Uzuvlardan herhangi birinde bir veya birden fazla eğrilik olması durumuna deformite denir. Eğrilikler frontal, sagittal veya rotasyonel planda olabilir ve angulasyon, translasyon veya torsiyon olarak görülebilir.

Doğuştan gelen deformiteler olcağı gibi sonradan kazanılmış deformitelerde olabilir. Çocuklarda genellikle bazı genetik ve metabolik hastalıklara ya da geçmişte yaşanmış kırıklara bağlı olabilir. Deformite tedavisinde her deformite durumunun ilgili hastaya özgü olduğu ve tedavi sürecinin de hastanın deformitesine göre şekilleneceği unutulmamalıdır.

Bazı deformite durumları kişinin hareket kabiliyetine engel olmazken kimi durumlarda ise deformite hareketi kısıtlayıcı, bozucu ve engelleyici bir yapıda olabilir. Hareket kısıtlayıcı ve hastanın yaşam koşullarını zorlayıcı durumlarda cerrahi yöntemler devreye girer. Deformite cerrahisinde her bir operasyon hastaya özel olarak kurgulanır ve gerçekleştirilir. Deformite düzeltmelerinde en yaygın yöntem ilizarov yöntemidir. Bu yöntem operasyon öncesiyle ve operasyon anıyla birlikte kompleks bir süreç yönetimidir.
Ameliyat öncesinde;
• Ayrıntılı bir analiz ile deformitenin merkezi belirlenir.
• Monte edilecek medikal malzemelerin yeri kesinleştirilir.
• Düzeltme algoritması ve süreci netleştirilir.
• Düzelmenin akut ya da bir süreye yayılarak yapılacağına karar verilir.
• Osteotomi yani kemik kesimi sonrası kullanılacak implanta karar verilir.

Bu adımlar tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecek bir operasyon ile deformite yüksek oranda düzeltilir.
Bu derecede kompleks bir cerrahiyi gerçekleştirebilmek için geniş bir tecrübe ve tıbbi olanak gerekir. Aksi bir durumda hoş olmayan sonuçlar oluşabilir ve tedavi olumsuz sonuçlanabilir.

TOP