Prof. Dr. Ahmet Doğan

Doçent Doktor Ahmet Doğan İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Medicana International İstanbul Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji alanında görev yapmaktadır.
“Tıp Doktoru” ünvanını Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde tamamlayan Doç. Dr. Doğan uzmanlığını ise İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yapmıştır.

 • 1981-1987 Biga Lisesi, Biga-Çanakkale
 • 1987-1993Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa
 • 1997-2001 SSK İstanbul Eğitim Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Asistanlık Eğitimi
 • 31.7.1993 – 31.07. 1994 // Erzincan Devlet Hastanesi Acil Servis (Pratisyen hekim)
 • 01.08.1994 – 01.12.1995 // Isparta 40. Piyade Alayı Reviri (Askerlik hizmeti)
 • 01.01.1996 – 01.01.1997 // Erzincan Devlet Hastanesi Acil Servis (Pratisyen hekim)
 • 02.01.1997 – 29.01.2001 // SSK İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği (Asistanlık eğitimi)
 • 01.06.2001 – 25.05.2004 // SSK Fethiye Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
 • 15.06.2004 // Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2.0rtopedi ve Travmatoloji Kliniği (Uzman hekim)
 • Sonography of the hip “basic” 11.05.1998-13.05. 1998, Courses given by Prof. R, Graf, Stolzalpe, Austria
 • Sonography of the hip “follow-up 11 13.05.1998-15.05.1998, Courses given by Prof. R, Graf, Stolzalpe, Austria
 • Orthopaedic Summer School – “From Chilhood to Adulthood” 03.08. 1998-07.08. 1998, Helsinki,Finland
 • 7th Congress of theInternational Circle of Friends os S.O.T. May,29-01,1998, zmir
 • German-Turkish Congress of the Pediatric Orthopaedics May,29-01,1998, izmir
 • ThirdInternational Pediatric Orthopedic Symposium May 24-28, 2000, San Francisco, California, USA
 • Instructional Basic Gait Analysis Course September 25-27,2000 performed by “Shriners Hospital for Children “, Helsingborg, Sweden
 • 20th EPOS MEETING 2001 April 5-7, 2001, Montpellier, France
 • 21th EPOS MEETING 2002 April 17-20, 2002,Istanbul, Turkey
 • 10.SICOT/SIROT 2002 XXII World Congress August 23-30,2002 San Diego,California, USA
 • 4thInternational Clubfoot Congress Int. Federation of Pediatric Orthopaedic XXIIIWorld Congress,August 23- 30,2005Istanbul, Turkey
 • 12.26th EPOS MEETING 2007April 11-14, 2007, Sorrento, Italy
 • Bone Defect,Infection, Nan Union andIntra Articular Fracture Management. Pre-congress course given by Prof.M.Catagni, Prof.M.Kocaoglu, Prof.K.Tetsworth. World Congress on External Fixation 2007, October 16, 2007, Cairo, Egypt
 • World Congress on External Fixation 2007 October 17-19, 2007, Cairo, Egypt
 • Limb Deformity Course Post-congress course given by Prof.D.Paley and Prof.J.Herzenberg. World Congress on External Fixation 2007, October 20-21, 2007, Cairo, Egypt
 • Dega Pre-Meeting Course April 9, 2008 Warsaw, Poland
 • 27th EPOS MEETING 2008 April 9-12,2008 Warsaw, Poland
 • 28th EPOS MEETING 2009 April 1-4, 2009 Lisbon, Portugal
 • 19.Taylar Spatial Frame Course March 22-25, 2010 Vienna, Austria
 • Pediatrik Ortopedi Kursu Pediatrik Ortopedi Derneği, 9-11Ekim 1998,İstanbul
 • Pediatrik Ortopedi Kursu Pediatrik Ortopedi Derneği, 1-3 Ekim 1999, İstanbul
 • Pediatrik Ortopedi Kursu Pediatrik Ortopedi Derneği,13-15 Ekim 2000,Istanbul
 • İskelet Deformiteleri Kursu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ki., 14-16 Nisan 2000, İstanbul.
 • Artroskopide Yeni Kavramlar Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ki., 8-10 Ekim1999, Ankara.
 • IV.Ilizarov Kursu “Temel11 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ki., 30 Nisan- 3 Mayıs 1998, Adana
 • IV .Ilizarov Kursu “İleri” Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, 2-4 Nisan 1999, Adana
 • İlizarov Cerrahisinde Son Gelişmeler Prof.D. Paley, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 12-13 Haziran 1999, İstanbul
 • Ortopedik İnfeksiyonlar Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Derneği, 16-17 Nisan 1998,İstanbul
 • Deprem Yaralanmaları Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Derneği, 27-28 Nisan 2000,İstanbul
 • Advances in Treatment of Children with Cerebral Palsy Prof.J,Dormans, Metin Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi, 22 Haziran 2000, Istanbul
 • Spina Bifida Pediatrik Ortopedi Derneği, 26 Şubat 2000, İstanbul
 • XVII. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 24-29 Ekim 2001, Antalya.
 • Serebral Palsi’de Güncel Mültidisipliner Yaklaşım Simpozyumu II Pediatrik Ortopedi Derneği, 17 Aralık 2004, İstanbul.
 • Koksartroz Derviş Manizade Günleri, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, 19-20 Kasım 2004, İstanbul.
 • Alt Ekstremite Dizilim Bozukluklarında Yürüyüş Özellikleri ve Tedavi Yaklaşımları İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 25 Aralık 2004, İstanbul.
 • Pediatrik Ortopedi Kursu Pediatrik Ortopedi Derneği, 18-20 Mart 2005, İstanbul.
 • Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 14-19 Mayıs 2005, Antalya.
 • Travmatolojide Güncel Tespit Yöntemleri XXV.Akif Şakir Şakar Günleri, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği1 Nisan 2006, İstanbul
 • Gelişimsel kalça displazisi tedavisinde güncel yaklaşımlar Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, 13-14 Ekim 2006, İstanbul
 • Ayak ve Ayak Bileği Hastalıkları Sempozyumu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, 2 Kasım 2006, Antalya
 • Ayak Bileği Temel Artroskopi Kursu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, 3-4 Kasım 2006, Antalya
 • Pediatrik Diz Sorunları Sempozyumu TOTBİD, 15-16 Haziran 2007,İPEV-GKD kursu TOTBİD Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul.
 • Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Kursu TOTBİD,İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 14-15 Eylül 2007, İstanbul.
 • AO Masters Symposium Orthopaedic Trauma Update: Current Concepts in Fracture Management AO Türkiye, Amerikan Hastanesi, 28-29 Eylül 2007, İstanbul.
 • Pes Equinovarus TOTDER Sürekli Eğitim Toplantıları, Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, (konuşmacı olarak) 13 Ocak 2007, İstanbul.
 • Kompartman Sendromu TOTDER Sürekli Eğitim Toplantıları, Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 06 Ekim 2007, İstanbul.
 • Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Prof.. Dr. Rıdvan Ege Onuruna), 23-28 Ekim, 2007, Ankara.
 • Türk Talipes Equinovarus Kursu: Ponseti Yöntemi (eğitmen olarak), 16-17 Kasım, 2007, İstanbul
 • Pediatrik Kalça Ultrasonografi Kursu: Graf Yöntemi (eğitmen olarak), 15-17 Şubat, 2008, İstanbul
 • Botulinum Toksin Uygulama Kursu Yeditepe Üniversitesi 2008,İstanbul.
 • Ortopedi Buluşması Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, 30 Nisan Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, 23-27 Nisan 2008, Antalya.
 • Türk Talipes Equinovarus Kursu: Ponseti Yöntemi (eğitmen olarak), 5-6 Kasım, 2010, İstanbul
 • Ulusal “Cerebral Palsy” ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi 13-14 Kasım, 2009, İstanbul
 • Adolesan Kalça Sorunlarında Eklem Koruyucu Cerrahi Teknikler Sempozyumu 11-12 Haziran, 2009, Ankara
 • Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Çekirdek Müfredat Eğitim Programı Kursu 16-17 Ekim, 2009, Ankara

 

 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji derneği (TOTDER) Sürekli Eğitim Toplantıları “Pes Equinovarus Cerrahisinde Karşılaşılan Komplikasyonlar ve Revizyon Cerrahisi” 13 Ocak 2007, İstanbul.
 • Türk Talipes Equinovarus Kursu: Ponseti Yöntemi, “Görüntüleme” 16-17 Kasım, 2007, İstanbul
 • IPediatrik Kalça Ultrasonografi Kursu, “US Uygulamasıİçin Gerekli Koşullar” 15-17 Şubat, 2008, İstanbul
 • CP Grubu Sürekli Eğitim Toplantıları: “Serebral Palsi’de Alt Ekstremite Muayenesi ve Genel Ortopedik Yaklaşım” 25 Mart 2009, İstanbul

Çeviri Kurulunda Görev Aldığı Kitaplar

 • Campbell’s Operative Orthopaedics, 10.Basım, Hayat Tıp Kitapçılık “Alt Ekstremitenin Doğumsal Anomalileri” Sayfa 973-1006.
 • Tachdjian’s Pediatric Orthopaedics, 3. Basım, Hayat Tıp Kitapçılık “Anesteziyoloji” Sayfa 109-126.”Görüntüleme” Sayfa 127-168.”Beyin Hastalıkları” Sayfa 1121-1249.
 • Tachdjian’s Pediatric Orthopaedics, 4. Basım, Güneş Tıp Kitabevleri “Anesteziyoloji” Sayfa 109-126.”Görüntüleme” Sayfa 127-168.
TOP